Do quy định chuẩn hóa cán bộ ngành y tế đến năm 2021 của Bộ Y Tế nên nhu cầu liên thông lên cao đẳng của một số cán bộ y tế và các em học viên, sinh viên đã và đang tham gia học trung cấp ngày càng tăng. Nhu cầu liên thông cao đẳng dược Hà Nội của thí sinh cũng từ đó mà tăng cao. Nhưng vấn đề đặt ra là độ tuổi liên thông cao đẳng dược Hà Nội là bao nhiêu?

Độ tuổi liên thông cao đẳng dược Hà Nội là bao nhiêu thì dhn.edu.vn sẽ giải đáp giúp các bạn vấn đề này.


1, Điều kiện, độ tuổi liên thông cao đẳng dược Hà Nội.
Để có thể tham gia chương trình liên thông cao đẳng dược Hà Nội các thì sinh cần đáp ứng được các điều kiện sau:

Thí sinh muốn liên thông cao đẳng dược Hà Nội phải tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành sức khỏe: ngành dược, ngành điều dưỡng, ngành hộ sinh. ngành xét nghiệm.
Thí sinh tốt nghiệp trung cấp trái ngành: nghĩa là thí sinh đó tốt nghiệp trung cấp một ngành, nhưng khi đăng ký tuyển sinh liên thông cao đẳng dược Hà Nội lại đăng ký một ngành học khác thì cần phải có chứng chỉ chuyển đổi của ngành đó.
Ví dụ thí sinh A tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành điều dưỡng, nhưng khi đăng ký tuyển sinh liên thông cao đẳng dược Hà Nội thí sinh A lại đăng ký chuyên ngành điều dưỡng, chính vì thế muốn tham gia chương trình liên thông cao đẳng dược Hà Nội thì thí sinh A phải có chứng chỉ chuyển đổi ngành điều dưỡng.

Độ tuổi liên thông cao đẳng dược Hà Nội là từ bao nhiêu

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên các thi sinh cần phải trải qua một kỳ thi nữa với 3 môn cơ bản: môn cơ sở, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
Như vậy không có điều kiện nào của trường cao đẳng dược Hà Nội qui định về độ tuổi liên thông cao đẳng dược Hà Nội.


2, Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Các thí sinh tham gia chương trình liên thông cao đẳng dược Hà Nội có thể đăng ký và gửi hồ sơ xét tuyển qua 3 hình thức: văn bằng 2 cao đẳng dược hà nội

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website của nhà trường: http://dhn.edu.vn.
Ngay khi nhận được bản đăng ký trực tuyến của các thí sinh nhà trường sẽ gọi lại để xác nhận thông tin. liên thông cao đẳng dược


Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện bộ hồ sơ tham gia xét tuyển liên thông cao đẳng dược Hà Nội. theo địa chỉ : Trường cao đẳng dược Hà Nội số 40 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của nhà trường ở số 40, Trần Cung, cầu giấy , Hà Nội.