Trải qua hàng nghìn năm, mọi sự vật đều thay đổi từ văn hóa, xã hội cho đến khoa học. Và tất nhiên thuật phong thủy cũng đã thay đổi nhiều. Dựa vào mốc thời gian, người ta phân ra thành phong thủy hiện đại và phong thủy truyền thống. Phong thủy Hàn Long sẽ làm sáng tỏ về sự khác biệt giữa 2 trường phái này.

So với các phương pháp thực hành phong thủy truyền thống, phong thủy hiện đại chú trọng nhiều hơn đến cách thức hóa giải và cải thiện vị trí “kém lý tưởng”. Phong thủy hiện đại thừa nhận tác động của năng lượng và phong cách cá nhân đối với không gian ngôi nhà như năng lượng của thạch anh tím tác động tới phong thủy phòng khách, …. khuyến khích lựa chọn phương pháp hóa giải và cải thiện mang tính cá nhân cao. Nó khuyến khích bạn sử dụng sự khôn ngoan và trực giác của mình, thay vì bám chặt vào những quy tắc cứng nhắc.

Theo phong thủy Hàn Long, phong thủy hiện đại vẫn tập trung tạo ra luồng năng lượng (khí) xuyên suốt không gian ngôi nhà, loại bỏ hay hóa giải những ảnh hưởng tiêu cực. Mặc dù tiền của, tình cảm và sức khỏe luôn là những vấn đề được đặt lên hàng đầu, nhưng nhiều người vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ của phong thủy cho những mối quan tâm thời hiện đại như trầm cảm, căng thẳng, lòng tự trọng và mất phương hướng – tất cả những điều này đều có thể giải quyết bằng thực hành phong thủy hiện đại.