Knock 2.0 - 3,99USD

Tương tự Lock It Up!, người dùng đơn giản gõ hai lần trên iPhone để khóa máy Mac, cho dù chiếc iPhone vẫn đang nằm trong túi. Bạn cũng có thể dùng Knock 2.0 với Apple Watch: cung cấp một dấu vân tay, người dùng có thể khóa và mở khóa Mac chỉ bằng một chạm.

Mynigma - miễn phí

Ứng dụng này là trình quản lý email bảo mật, cung cấp mã hóa đầu cuối trực tiếp trên thiết bị, không phải trên đám mây. Nó cho phép người dùng dễ dàng quản lý các khóa và có thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Knock 2.0 - 3,99USD

Tương tự Lock It Up!, người dùng đơn giản gõ hai lần trên iPhone để khóa máy Mac, cho dù chiếc iPhone vẫn đang nằm trong túi. Bạn cũng có thể dùng Knock 2.0 với Apple Watch: cung cấp một dấu vân tay, người dùng có thể khóa và mở khóa Mac chỉ bằng một chạm.

Mynigma - miễn phí

Ứng dụng này là trình quản lý email bảo mật, cung cấp mã hóa đầu cuối trực tiếp trên thiết bị, không phải trên đám mây. Nó cho phép người dùng dễ dàng quản lý các khóa và có thể sử dụng trên nhiều thiết bị.